18 Yaşından Küçük Olup Da İkamet İzni Almak İsteyen Yabancılar Hakkında Duyuru

oturma-izni-2588
Türkiye’de Doğan Çocukların İkamet İzni Başvuruları Hakkında Duyuru
18 Aralık 2016
oturma-izni-2588
Ülkemizde Temel Eğitim ve Ortaöğretim Seviyesinde Öğrenim Görecek Yabancılar Hakkında Duyuru
18 Aralık 2016
oturma-izni-2588

18 Yaşından Küçük Olup Da İkamet İzni Almak İsteyen Yabancıların, yurtdışında bulunan annesi babası veya yasal temsilcisinin vereceği muvafakat belgesi ve muvafakat belgesinde belirtilmek kaydıyla bakım ve masraflarının gerçek ya da tüzel kişi tarafından karşılanacağına dair taahhüt belgesi ibraz etmesi zorunludur.