İkamet İzni Başvuru Belgesinin Sağladığı Haklara İlişkin Duyuru

oturma-izni-2588
İstanbul İlinde İkamet Randevusu Bulunan Yabancıların Dikkatine
18 Aralık 2016
oturma-izni-2588
Türkiye’de Doğan Çocukların İkamet İzni Başvuruları Hakkında Duyuru
18 Aralık 2016
oturma-izni-2588

Kanunun Türkiye içinden yapılabilecek ikamet izni başvurularına ilişkin 22 nci veya ikamet izinlerinin uzatılmasına ilişkin 24 üncü maddeleri çerçevesinde ikamet izni başvurusunu tamamlayan yabancılara, “İkamet İzni Başvuru Belgesi” verilir.

Söz konusu ikamet izni başvuru belgesinin sağladığı haklara ilişkin esaslar şunlardır:

a) Yabancılar, başvuruları sonuçlanıncaya kadar ülkede bu belgeyle kalabilirler.

b) Bu belge ile yabancılar, ikamet izni başvurusunun sonucunu beklemeksizin ikamet harçlarını (harçtan muaf olduğu belgede belirtilenler hariç olmak üzere) ödediklerini kanıtlamak ve talep ettikleri ikamet izni süresinin içinde olmak kaydıyla başvuru belgeleriyle birlikte sınır kapılarından çıkış yapabilirler, on beş gün içinde döndükleri takdirde ülkeye girişlerinde vize koşulundan muaf tutulurlar.

c) (b) maddesindeki uygulanmada yüz seksen günde doksan gün kalma hükmü saklıdır.

İkamet İzni Başvuru Belgesi Örneği için tıklayınız.