Türkiye’de Doğan Çocukların İkamet İzni Başvuruları Hakkında Duyuru

oturma-izni-2588
İkamet İzni Başvuru Belgesinin Sağladığı Haklara İlişkin Duyuru
18 Aralık 2016
oturma-izni-2588
18 Yaşından Küçük Olup Da İkamet İzni Almak İsteyen Yabancılar Hakkında Duyuru
18 Aralık 2016
oturma-izni-2588

Türkiye’de doğan çocukların ikamet izni başvurularına ilişkin olarak aşağıdaki kurallar geçerlidir:

-Doğum belgesi, ebeveynin ikamet izin süresine bağlı olarak altı (6) aya kadar çocuğa Türkiye’de kalış hakkı vermektedir.

-Ebeveynin ikamet izin süresi altı (6) aydan az ise çocuğun Türkiye’de kalış hakkı bu süreye bağlı olarak geçerli olmaktadır.

-Doğum belgesi ile kalış hakkına sahip olan çocuklar için altı ay içinde durumlarına uygun ikamet izni alınması zorunludur.

-Doğum belgesi, ikamet izni olmaksızın Türkiye’den çıkış ve Türkiye’ye vizesiz giriş hakkı sağlamamaktadır.

-Doğum belgesi ile kalıp da öngörülen süre içinde ikamet izni başvurusunu yapmayanlardan ülkemiz mevzuatına göre cezalı ikamet harcı tahsil edilmektedir.