Ülkemize Gelecek Yabancılar Hakkında Duyuru

oturma-izni-2588
Suriye’lilere “Yabancı Kimlik Numarası” Verilmesine İlişkin Duyuru
18 Aralık 2016
oturma-izni-2588
İkamet İzni Sahibi Yabancıların Dikkatine
18 Aralık 2016
oturma-izni-2588

Türkiye’ye giriş yapmak üzere sınır kapılarına gelmiş olmakla birlikte vize, vize muafiyeti, ikamet veya çalışma izni süresinin bitiminden itibaren en az altmış gün süreli pasaport veya pasaport yerine geçen belgesi olmayanlar Ülkemize giriş yapamayacaklardır. Yabancıların Ülkemize giriş yapabilmek için 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 18 inci maddesine göre “vize, vize muafiyeti, ikamet ya da çalışma izni süresinin bitiminden itibaren en az 60 (altmış) gün süreli geçerli pasaport veya pasaport yerine geçen belge taşımaları” zorunludur.