ÇALIŞMA İZNİ

Yabancı çalışma izni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Müdürlüğü tarafından onaylanır ve düzenlenir. Çalışma izni olmaksızın bir yabancının çalışması mümkün değildir, cezaya tabidir. Yabancı işçi çalıştırma amacındaki işverenin ilgili bakanlık ve müdürlüğe başvuru yapması ve nihai sonucu beklemesi gerekir. Diğer taraftan çalışma izni bulunan yabancının oturum izni / ikamet tezkeresi almasına gerek yoktur.

calisma-izni-1

KİMLER ÇALIŞMA İZNİ ALABİLİR?

Çalışma izin talebinde bulunan yabancı uyruklu şahısların önemli bir bölümü ev hizmetlerinde, şirketler/şahıs firmalarında çalışmak isteyen yada şirket/şahıs firması kurup ihracat yapmak amacıyla çalışma talebinde bulunmaktadırlar. Çalışma izni başvurusunda özellikle, Ortadoğu, Orta Asya ve Balkan ülkelerinden oldukça yoğun bir şekilde Türkiye’ye talep gelmektedir. Şirket/şahıs firması kuran ya da Türkiye’de bir şirkette/şahıs firmasında çalışmak isteyen yabancı uyruklu şahıslar için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın getirdiği birçok kriter mevcuttur. Bu kriterler şahsın, durumu ve ülkesine göre farklılıklar göstermektedir. Ayrıca sayısı tam olarak bilinmemekle beraber iç savaş çıkması nedeniyle milyonlarca Suriye vatandaşının ülkemize sığınması sebebiyle anılan şahıslara yönelik çalışma izinleri de çok kısa bir süre içerisinde sonuçlandırılmaktadır.

Sonuç olarak; Lidya Danışmanlık Hizmetlerini tercih etmeniz durumunda çalışma izin başvurunuzun profesyonel bir ekip tarafından özellikle müşteri bilgilerinin gizliliği esas alınarak kısa bir sürede çözüme ulaştırılacağından emin olabilirsiniz.

calisma-izni-2

YURT İÇİ ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURUSU

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak 18/05/2015 tarihinden itibaren her ilde Göç İdaresi Müdürlükleri kurulmuştur. Adı geçen müdürlüklerin web sitesinden gerekli formlar doldurularak ve randevu alınarak en az 6 aylık süreyi kapsayan ikamet (oturma) izni alınabilmektedir. Oturma (ikamet) izni alındıktan sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvuru yapılarak çalışma izni alınabilmektedir. Fakat bu yol çok uzun, zahmetli ve maliyetli bir yoldur. Bu nedenle müşterilerimizin durumlarının müsait olması kısacası yanlarında çalıştırdıkları şahsı 15 günlüğüne ülkelerine gönderme durumlarının olması halinde yabancı uyruklu şahsı ülkelerine gönderip çalışma ve oturma izni alabilmeleri için yurtdışı başvuru yapmalarını tavsiye etmekteyiz.

calisma-izni-3

YURT İÇİ ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURUSU

Yabancı uyruklu şahsın, Türkiye’de kalma süresi bitmiş yada bitmemişse yada ülkesinde ise kısacası yabancı şahsın durumu her ne şekilde olursa olsun yurtdışı

başvuru yapılabilmektedir. Yabancı uyruklu şahsa yurtdışı başvuru ile çalışma izni alınması durumunda alınacak çalışma izni aynı zamanda oturma izni yerine de geçmektedir. Yurtdışı çalışma izni başvurularında başvuru formu, randevu, sözleşme, dilekçe gibi tüm belgeler tarafımızca hazırlanmakta ve başvurular kısa sürede sonuçlandırılmaktadır.

calisma-izni-4

SURİYELİ SIĞINMACILARA ÇALIŞMA İZNİ

11 Ocak 2016 tarihinde Bakanlar Kurulu kararı ile ülkesinden Türkiye’ye gelen Suriyeli sığınmacılara yönelik çalışma izni hakkı tanınmıştır. Suriyeli sığınmacıların çalışma izni alabilmesi için bazı kriterler gerekmektedir. Bir Suriyelinin elindeki sığınmacı kimliğinin süresi en az 6 ay olmak zorundadır. Sığınmacı, sadece kimliğini aldığı vilayette çalışabilir. Sığınmacı kimlik sahipleri şirket ya da şahıs firmaları kurmaları durumunda çalışma izni başvurusunda bulunabilirler.

SURİYELİ İKAMET TEZKERESİ OLANLARA ÇALIŞMA İZNİ

Suriye uyruklu yabancıların şirket yada şahıs işletmesi kurmaları, şirket ortağı olmaları, Suriye uyruklu bir şahsın şirketinde işçi olarak çalışmaları yada sahibinin Türk vatandaşı olduğu bir şirket yada şahıs firmasında çalışabilmeleri için almak istedikleri çalışma izin belgesi şartının en önemli kriteri Suriye vatandaşının kesinlikle geçerli ikamet (oturma) izin belgesinin olması gerektiğidir. Bunun yanı sıra Suriye uyruklu yabancı çalıştırılmak istendiğinde, şirketler yada şahıs işletmelerinin, 5 SGKlı Türk vatandaşı çalıştırma zorunluluğu bulunmamakta olup ayrıca, 100.000 TL ödenmiş sermaye, 800.000 TL brüt satış veya 250.000 ABD doları ihracat gibi kriterlerden de muaftırlar.

YAŞLI VE ÇOCUK BAKICILIĞI ÇALIŞMA İZNİ

Yabancı uyruklu şahıs şayet Türkiye’de ise ülkesine giderken işverenin nüfus cüzdanının fotokopisi ve ikametgah belgesi ayrıca tarafımızca hazırlanan belirli süreli iş sözleşmesi ve vatandaşı oldukları ülkedeki Türk Konsolosluğuna hitaben yazılan dilekçe ile ülkelerine gitmektedirler. Ülkelerinde iseler bu evraklar kargo ile ulaştırılmakta ve bu evrakları Türk Konsolosluğuna vermeleri durumunda yabancı şahsa Konsoloslukça referans numarası verilmektedir. Bu numaranın tarafımıza bildirilmesinden sonra gerekli başvurular yapılmakta ve şahsa yaklaşık 10 işgünü içerisinde çalışma ve oturma izni alınabilmektedir.

ŞİRKETLERDE/ŞAHIS FİRMALARINDA ÇALIŞMA İZNİ

Yabancı uyruklu şahıs Türkiye’de ise, şahsın ülkesine gitmeden önce çalışmak istediği şirketin, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi, vergi levhası gibi evrakları ile beraber, tarafımızca hazırlanan belirli süreli iş sözleşmesi ve vatandaşı oldukları ülkedeki Türk Konsolosluğuna hitaben yazılan dilekçe, başvuru formu ve randevu

kağıdı ile ülkelerine gitmektedirler. Ülkelerinde iseler bu evraklar kargo ile ulaştırılmakta ve bu evrakları Türk Konsolosluğuna vermeleri durumunda yabancı şahsa Konsoloslukça referans numarası verilmektedir. Bu numaranın tarafımıza bildirilmesinden sonra gerekli başvurular yapılmakta ve şahsa kısa bir süre içerisinde çalışma ve oturma izni alınabilmektedir. Türkiye’de bir şirket yada şahıs firması kurmuş yabancı uyruklu bir şahsın çalışma izni alması şarttır. Bu meyanda; Yabancı uyruklu şahsın bir şirket sahibi veya ortağı olması durumunda bu şirkette en az 5 SGK lı Türk vatandaşı çalıştırılması şartı aranmaktadır. Fakat şirket sahibi veya ortağına 5 SGK’lı türk çalıştırması şartı, çalışma izni çıktıktan 6 ay sonra Bakanlıkça istenmektedir. Yabancı şahsın çalışma izni alabilmesi için ayrıca istenilen 3 şarttan birisini yerine getirebilmesi gerekmektedir. Bu şartlar ise bir şirket sahibi yabancı şahsın, çalışma izni alabilmesi için şirketindeki ortaklık yapısındaki hisse oranlarına göre ödenmiş sermayesinin belirlenmesi gerekmektedir. Fakat yabancı şahıs şirkete %50 oranda yada üstünde bir oranda ortaksa şirketin ödenmiş sermayesinin en az 100.000 TL olması gerekmektedir. Bunun yanı sıra şirketin brüt satışının en az 800.000. TL olması gerekmektedir. Son olarak ise 250.000 ABD doları ihracatının bulunması gerekmektedir. Kısacası; Yabancı bir şahsın Türkiye’de şirket sahibi yada ortağı olması durumunda 5 SGK’lı Türk çalıştırması kesinlikle şarttır. Bunun yanı sıra ya ödenmiş sermayesinin en az 100.000 TL yada 800.000 TL brüt satış veya 250.000 ABD doları ihracatının olması yani bu 3 maddeden birinin yerine getirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, çalışma izni başvurusunda bulunan yabancı uyruklu şirket ortağının, 40.000 Tl den az olmamak üzere sermaye payının en az %20 şirkette hissesinin bulunması gerekmektedir.

ÇALIŞMA İZNİ SÜRELERİ

Türkiye’den almış olduğu ikamet (oturma) izni süresinin en az 6 aylık olması şartıyla, yada yurtdışından başvuru yapılması halinde belirli bir işletmede yada meslekte çalıştırılması kaydıyla ilk başvuruda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca bir yıl süre ile çalışma izni verilir. 1 yıllık kanuni çalışma süresinden sonra aynı işyeri/aynı işletme ve aynı meslekte çalışmak üzere çalışma izni 2 yıllık verilebilir. Aynı durumun devam etmesi halinde ise 3 yıllık çalışma izin belgesi verilebilmektedir. 6458 sayılı yabancılar ve uluslar arası koruma kanunu uyarınca, uzun dönem ikamet iznine sahip olanlar veya Türkiye’de kesintisiz 8 yıl ikamet izni ile kalmış olan veya en az 8 yıl kesintisiz kanuni çalışması olan yabancılara süresiz çalışma izni verilebilir.