YABANCI SAĞLIK SİGORTASI

Yabancı uyruklu vatandaşların ülkemizde ikamet edebilmeleri için sağlık sigortası yaptırmaları gerekiyor. Oturma izni alan yabancılar, yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan ve sağlık sigortasından yararlanma hakkı bulunmayan, Türkiye’deki yerleşim süresi kesintisiz olarak bir yılı geçen ve bu tarihten itibaren talepte bulunan her yabancı ülke vatandaşı sağlık sigortası yaptırabilir. Yabancı uyruklu vatandaşların bulundukları yerdeki en yakın Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekir. Yabancı Sağlık Sigortası yaptırabilmek için ikamet izin belgesi, ilgili yabancı ülke sosyal güvenlik kurumundan ya da ataşeliklerden alınan sağlık sigortası uygulaması için sosyal güvenlik durumlarını gösteren belge ve taahhütname formu ile başvuru yapabilirler.

saglik-sigortasi

Yabancı uyruklu kişilerin genel sağlık sigortalısı ya da genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi sayıldığı tarihten önce herhangi bir kronik hastalığı var ise, bu hastalık dışında kalan diğer bütün hastalıkların tedavisi yabancı sağlık sigortası ile karşılanır. TC vatandaşı ve yabancı kişiler için yapılan tüm sağlık sigortaları bireyseldir. Poliçe üzerinde bilgisi girilen kişi yalnızca anlaşmalı özel hastane hizmetlerinden faydalanabilmektedir.

Yabancı uyruklu olup yabancı sağlık sigortası yaptıra kişiler, her türlü hastane hizmetlerinden rahatlıkla faydalanabilirler. Genel sağlık sigortası yaptırmak yabancı uyruklu vatandaşlar için zorunlu hale gelmiştir. 11 Nisan 2014 yılında yürürlüğe giren yasa ile oturma iznine hangi süreyle başvurulduğuna bakılmaksızın, 1 yıllık genel sağlık sigortası poliçesinin evrakla birlikte verilmesi suretiyle oturma izni başvurusu yapılıyor. Şunu da unutmayın ki yabancılar şubesi sadece başvuruları kabul eder. Yetkili onay makamı, Göç İdaresi Başkanlığı’dır.

Yabancı Sağlık Sigortası yaptıran yabancı vatandaşların oturma izinleri sona erdiğinde genel sağlık sigortası da sonlandırılır. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından koruma başvurusu ya da statüsü sahibi olan ve vatansız olarak bilinen kişiler sağlık güvencesine sahip değiller ise, ödeme güçleri yok ise, bu kişiler 1 ay içerisinde ilgili kurumlara bildirilerek genel sağlık sigortalısı olabilirler. Primleri ilgili kurumlar tarafından karşılanır.