Evrak Takip İşlemleri

calisma
Çalışma İzni
18 Aralık 2016
personel
Personel Temini
18 Aralık 2016

Evrak Takip İşlemleri

evrak

1)  OTURMA İZNİ EVRAKLARI

Oturma izni ile alakalı evrakların hazırlanması ve emniyetten randevu alıp, randevu günü size eşlik ederek başvurunuzu yapana kadar yanınızdayız. Gerekli evraklar;

*Adres gösterilmesi:

Kişinin Türkiye’de kaldığını gösteren açık bir adres gerekmektedir. Adres bulma konusunda Lidya danışmanlık sizlere yardımcı olmaktadır.

*Genel Sağlık Sigortası:

Yeni ikamet yasası ile birlikte oturum izni veya ikamet tezkeresi için başvuran yabancı uyrukluların genel sağlık sigortası yaptırmaları zorunlu hale getirildi. 11 Nisan 2014 yılında yürürlüğe giren yasa ile birlikte ikamet tezkeresine veya oturma iznine hangi süreyle başvurulduğuna bakılmaksızın 1 yıllık genel sağlık sigortası poliçesinin evraklarla birlikte sunulması gerekiyor. Bu durumda yaşa göre farklı fiyatlarda poliçeler hazırlanmaktadır.

*Gelir Belgesi:

Emniyet oturum almak isteyen kişilerden gelir belgesi istemektedir.bunun iki yolu vardır. Her ay için 500 $ lık banka hesap belgesi veya bankadan döviz alım-satım belgesi istenmektedir.

*Diğer Evraklar

-4 adet fotoğraf

-Pasaport aslı ve fotokopisi

2) ÇALIŞMA İZNİ EVRAK VE TAKİBİ

Ev işlerinde çalışacak yabancılar ve iş yerinde çalışacak yabancılar olmak üzere iki şekilde çalışma izni çıkartıyoruz.

*ev işlerinde çalışacak yabancılardan ve işverenden istenen evraklar;

Ev hizmetleri alanında yabancı personel istihdam etmek isteyen bir ailenin sahip olması gereken nitelikler aşağıdaki gibidir;

İşverenin ailenin, yabancıya vereceği asgari ücret üzerinden maaşı ( 1.134,00 TL ) ve sigorta masraflarını karşılayabilecek maddi yeterlilikte olması gerekmektedir. Bu yeterliliği de evrakla beyan etmesi gerekmektedir. Ayrıca Çalışma Bakanlığının belirlediği yeni kriterler üç ana başlık altındadır. Bunlar ;

1. İşveren ailenin 12 yaşından küçük çocuklarına yabancının bakıcılık yapması

2. İşveren ailenin 65 yaşından büyük insanlara yabancılar bakıcı olarak çalışması

3. İşveren ailenin sağlık raporlu bir hastasına, yabancının bakıcı olarak çalışması

Bu üç husus dışında sunulan gerekçeler kabul edilmemekte ve başvurular reddedilmektedir.

İŞVERENDEN İSTENEN BİLGİ VE BELGELER

Gerekli belgeler firmamız tarafından hazırlanacaktır.

– Başvuru formları (Lidya Danışmanlık tarafından hazırlanacaktır)

Gerekli belgeler firmamız tarafından hazırlanacaktır.

– E-Devlet şifresi (PTT’den alınmaktadır) veya noter tasdikli vekaletname ( örneği ektedir)

Gerekli belgeler firmamız tarafından hazırlanacaktır.

-İşverenin nüfus cüzdan fotokopisi

Gerekli belgeler firmamız tarafından hazırlanacaktır.

– İşverenin ikametgah belgesi ( Bağlı bulunduğunuz ilçe nüfus müdürlüğünden veya muhtarlıktan

temin edilebilir.)

Gerekli belgeler firmamız tarafından hazırlanacaktır.

-İşverenin vukuatlı nüfus kayıt örneği ( Bağlı bulunduğunuz ilçe nüfus müdürlüğünden temin

edilmektedir.)

Gerekli belgeler firmamız tarafından hazırlanacaktır.

-Hane halkının gelir durumunu gösterir belgeler ( işverenin tek başına gelir durumu müsait değilse

hane halkının da ilgili evrakı talep edilir)

*iş yerinde çalışacak yabancılardan ve işverenden istenen evraklar ve bilgiler

Yabancı personel istihdam etmek isteyen bir şirketin sahip olması gereken nitelikler aşağıdaki gibidir.

1. Çalışma izni talep edilen işyerinde en az beş T.C. vatandaşının istihdamı zorunludur. İşyerinin ödenmiş sermayesinin en az 100.000 TL veya brüt satışlarının en az 800.000 TL veya son yıl ihracat tutarının en az 250.000 ABD Doları olması gerekmektedir.

2. İşveren tarafından yabancıya ödeneceği beyan edilen aylık ücret miktarının yabancının görev ve yetkinliği ile bağdaşır seviyede olması zorunludur. Buna göre, başvuru tarihi itibariyle yürürlükte bulunan asgari ücret tutarı dikkate alınmak suretiyle yabancıya ödenecek ücretin en az;

a. Üst düzey yöneticiler, pilotlar ve ön izin talebinde bulunan mühendis ve mimarlar için asgari ücretin 6,5 katı,

b. Birim veya şube müdürleri ile mühendis ve mimarlar için asgari ücretin 4 katı,

c. Uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerde çalışacaklar ile öğretmenler için asgari ücretin 3 katı,

d. Diğer mesleklerde çalışacak yabancılar için asgari ücretin 1,5 katı olması gerekmektedir.

YABANCI ÇALIŞANDAN İSTENEN BİLGİ VE BELGELER

Gerekli belgeler firmamız tarafından hazırlanacaktır.

-Vesikalık fotoğraf (e-posta ile gönderilebilir)

-Pasaportun resimli sayfasının fotokopisi ( Pasaportu Latin Alfabesi ile yazılı değilse –

Kril, Arap alfabesi v.b. – tercümesinin yapılması gerekmektedir.)

-İkamet tezkeresinin işlem görmüş sayfalarının fotokopisi ( Yurtdışı başvurularda istenmez,

tezkerenin ilk sayfasındaki 31/5…. şeklinde başlayan numarasının da ulaştırılması

gerekmektedir. )

-Yabancının ülkesindeki açık ikamet adresi bilgisi ve telefonu

-Son mezun olduğu okul ve bölümünün adı, medeni durum ve varsa kız erkek çocuk bilgisi

-Uzatma başvurularında, önceki çalışma izni fotokpisi

Yabancı sermayeli şirketlerin ortaklarına çalışma izni alınabilmesi için, yabancının kurulan şirketteki ödenmiş sermayesinin en az %20 ve bunun karşılığının 40.000 TL olması gereklidir. Şirket kuruluşu bu esasa göre yapılmalıdır.

Yukarıda sıralanan şartların sağlanması halinde, çalışma izin başvurusu yapılabilecektir. Suriye uyruklu yabancılar için yukardaki şartların hiçbirisi uygulanmamaktadır.

Talep edilen bilgi ve belgelerin hazırlanarak tarafımıza gönderilmesi halinde, 3 iş günü içerisinde başvuru işlemi için gerekli belgeler hazırlanarak onayınız için tarafınıza ulaştırılacaktır.

İŞVERENDEN İSTENEN BİLGİ VE BELGELER

Gerekli Belgeler:

Açıklama: Gerekli belgeler firmamız tarafından hazırlanacaktır.

Başvuru dilekçesi (Lidya tarafından hazırlanacaktır)

Açıklama: Gerekli belgeler firmamız tarafından hazırlanacaktır.

Ticaret Sicil Gazeteleri

Açıklama: Gerekli belgeler firmamız tarafından hazırlanacaktır.

Faaliyet Belgesi

Açıklama: Gerekli belgeler firmamız tarafından hazırlanacaktır.

İmza Sirküleri

Açıklama: Gerekli belgeler firmamız tarafından hazırlanacaktır.

Vekaletname (Ektedir)

Açıklama: Gerekli belgeler firmamız tarafından hazırlanacaktır.

Vergi dairesi veya YMM onaylı gelir gider tablosu ve

bilanço

Açıklama: Gerekli belgeler firmamız tarafından hazırlanacaktır.

İşletmenin 26 haneli SGK numarası

Açıklama: Gerekli belgeler firmamız tarafından hazırlanacaktır.

Çalışan sayısını gösterir SGK dökümü Gerekli Bilgiler: Açıklama: Gerekli belgeler firmamız tarafından hazırlanacaktır. Firma faaliyetlerini gösteren kısa açıklama Açıklama: Gerekli belgeler firmamız tarafından hazırlanacaktır. Varsa resmi izin belgeleri (Üretim İzni, Yatırım Teşvik Belgesi v.b) Açıklama: Gerekli belgeler firmamız tarafından hazırlanacaktır. Yabancı personel çalıştırma gerekçesi Açıklama: Gerekli belgeler firmamız tarafından hazırlanacaktır. Varsa yabancı istihdamını haklı kılacak destekleyici diğer bilgi ve belgeler Açıklama: Gerekli belgeler firmamız tarafından hazırlanacaktır. Uzatma başvurularında işletmenin vergi borcu yoktur yazısı istenmektedir.

YABANCI ÇALIŞANDAN İSTENEN BİLGİ VE BELGELER ( YURTİÇİ BAŞVURULAR İÇİN )

Gerekli Belgeler:

Açıklama: Gerekli belgeler firmamız tarafından hazırlanacaktır.

1 adet vesikalık fotoğraf

Açıklama: Gerekli belgeler firmamız tarafından hazırlanacaktır.

Türkçe tercümesi yeminli mütercim ve noter onaylı

pasaport sureti

Açıklama: Gerekli belgeler firmamız tarafından hazırlanacaktır.

Türkçe tercümesi yeminli mütercim ve noter onaylı

diploma sureti

Açıklama: Gerekli belgeler firmamız tarafından hazırlanacaktır.

İkamet tezkeresinin bütün sayfalarının fotokopisi

( Yurtdışı başvurularda istenmez ) Gerekli Bilgiler: Açıklama: Gerekli belgeler firmamız tarafından hazırlanacaktır. İşletmede yapılan görevin kısaca tanımı Açıklama: Gerekli belgeler firmamız tarafından hazırlanacaktır. Türkçe yazılmış özgeçmiş Açıklama: Gerekli belgeler firmamız tarafından hazırlanacaktır. Medeni durum Açıklama: Gerekli belgeler firmamız tarafından hazırlanacaktır. Varsa çocuk sayısı ( Kız / erkek sayısı) Açıklama: Gerekli belgeler firmamız tarafından hazırlanacaktır. Varsa beraberinde getireceği kişilere ait bilgiler

3) TÜRKİYE’YE GİRİŞ-ÇIKIŞ İŞLEMLERİ

Türkiye’deki çözüm ortağınız olan Lidya Danışmanlık sizlere giriş-çıkış işlemlerinde yardımcı olmaktadır. Cezalı duruma düşen yabancılara bu yıl sonuna kadar geçerli olan aftan yararlandırarak evraklarını hazırlayıp size eşlik edip rahat bir şekilde Türkiye’ye giriş sağlamaktadır. Giriş yapıldıktan sonra 10 iş günü içersinde oturum izni alınması gerekmektedir.

4) YABANCI UYRUKLULARIN OKUL İŞLEMLERİ

Lidya danışmanlık, yabancı uyruklu öğrenciler için üniversite hazırlık ve Türkçe kursları yapmanın yanı sıra, Türkiye ve KKTC üniversitelerinde öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrenciler için eğitim, barınma, ihtiyaç duyduğu diğer konularda danışmanlık hizmetleri de sunmaktadır.

Bu hizmetler;

* Eğitim, danışmanlık ve kılavuzluk hizmetleri

* Üniversitelere başvuru ve kayıt hizmetleri

* Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine kabul aşamasına kadar verilen başvuru hizmetleri

* Yurt bulma ve ev kiralama gibi barınma hizmetleri

* Banka işlemleri, öğrenci dosyası açtırmak için büyükelçiliklere yapılacak olan başvurular, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ikamet tezkeresi almak için yapılan başvurular, Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK’e yapılacak lise ve üniversite diplomaları denklik işlemleri, öğrenciler ve ailelerini iletişim hizmetleri vb. hizmetler gibi resmi ve idari işlemler

* Adayların TOEFL, IELTS, GRE, GMAT, SAT gibi uluslararası veya YÖS, ALES, KPDS, ÜDS gibi Türkiye’de sınavlara başvuru ve kayıt hizmetleri

Adaylar, belirtilen hizmetlerin dışındaki konularda talep ettikleri diğer danışmanlık hizmetleri için de kurumumuza başvurabileceklerdir.