Gizlilik Politikası ve Çerez sözleşmesi

Bu Gizlilik Politikası, Hizmeti kullandığınızda bilgilerinizin toplanması, kullanılması ve ifşa edilmesine ilişkin politikalarımızı ve prosedürlerimizi açıklar ve size gizlilik haklarınız ve yasaların sizi nasıl koruduğu hakkında bilgi verir.

Kişisel verilerinizi Hizmeti sağlamak ve geliştirmek için kullanırız. Hizmeti kullanarak, Bu Gizlilik Politikasına uygun olarak bilgilerin toplanmasını ve kullanılmasını kabul etmiş olursunuz.

Yorumlama ve Tanımlar
Yorumlama

İlk harfin büyük harfle yazıldığı kelimeler, aşağıdaki koşullar altında tanımlanan anlamlara sahiptir. Aşağıdaki tanımlar tekil veya çoğul olarak görünüp görünmediklerine bakılmaksızın aynı anlama sahip olacaktır.

Tanımlar

Bu Gizlilik Politikasının amaçları doğrultusunda:

Hesap, Hizmetimize veya Hizmetimizin bölümlerine erişmeniz için oluşturulmuş benzersiz bir hesap anlamına gelir.
İş (Kaliforniya Tüketici Gizlilik Yasası) CCPA amacıyla, Şirket Tüketicilerin kişisel bilgileri toplar ve tek başına, ya da bu tür bilgilerin toplandığı adına ve o, ya da ortaklaşa, Tüketicilerin kişisel bilgi işleme amaçları ve araçları belirler Kaliforniya eyaletinde iş yapan tüketicilerin kişisel bilgi işleme amaçları ve araçları belirleyen bir tüzel kişilik olarak ifade eder.
Şirket (işbu Sözleşmede “Şirket”, “Biz”, “Biz” veya “Bizim” olarak anılacaktır) aşağıdakileri ifade eder: PrivacyPolicies.com internet sitesi.GDPR’nin amacı için Şirket Veri Denetleyicisidir.
Tüketici, Ccpa’nın (California Tüketici Gizliliği Yasası) amacı ile Kaliforniya’da ikamet eden gerçek bir kişi anlamına gelir. Yasada tanımlandığı şekilde ikamet eden kişi, (1) geçici veya geçici bir amaç dışında ABD’de bulunan her bireyi ve (2) geçici veya geçici bir amaç için ABD dışında bulunan ABD’de ikamet eden her bireyi kapsar.
Çerezler, bir web sitesi tarafından bilgisayarınıza, mobil cihazınıza veya başka bir cihaza yerleştirilen ve birçok kullanımı arasında bu web sitesindeki tarama geçmişinizin ayrıntılarını içeren küçük dosyalardır.
Veri Kontrolörü, GDPR’nin (Genel Veri Koruma Yönetmeliği) amaçları doğrultusunda, Şirketi, Kişisel Verilerin işlenmesinin amaçlarını ve araçlarını tek başına veya başkalarıyla birlikte belirleyen tüzel kişi olarak ifade eder.
Cihaz, bilgisayar, cep telefonu veya dijital tablet gibi Servise erişebilen herhangi bir cihaz anlamına gelir.
İzlemeyin (DNT), internet endüstrisinin internet kullanıcılarının çevrimiçi etkinliklerinin web siteleri üzerinden izlenmesini denetlemesine olanak tanıyan bir mekanizma geliştirmesi ve uygulaması için ABD düzenleyici otoriteleri, özellikle ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) tarafından teşvik edilen bir kavramdır.
Facebook Facebook Fan Sayfası, Şirket tarafından Facebook sosyal ağında özel olarak oluşturulan ve şu adresten erişilebilen PrivacyPolicies Facebook Fan Sayfası adlı herkese açık bir profildir: https://www.facebook.com/PrivacyPoliciescom-1641117666139253/
Kişisel Veri, belirli veya kimliği belirlenebilir bir kişiye ilişkin herhangi bir bilgi yoktur.GDPR’nin amaçları doğrultusunda Kişisel Veriler, ad, kimlik numarası, konum verileri, çevrimiçi tanımlayıcı veya fiziksel, fizyolojik, genetik, zihinsel, ekonomik, kültürel veya sosyal kimliğe özgü bir veya daha fazla faktör gibi sizinle ilgili her türlü bilgiyi ifade eder.KVKK’nın amaçları doğrultusunda Kişisel Veriler, Sizi doğrudan veya dolaylı olarak tanımlayan, ilişkilendiren, tanımlayan veya bunlarla ilişkilendirilebilecek veya makul bir şekilde ilişkilendirilebilecek her türlü bilgi anlamına gelir.
Satış (Kaliforniya Tüketici Gizlilik Yasası) CCPA amacıyla, satış yapmaktır, kiralama, serbest, ifşası, yayılması, mevcut, aktarma veya başka sözlü iletişim, yazılı olarak yapılması ya da elektronik ya da başka yollarla, başka bir iş ya da para ya da diğer değerli değerlendirilmek üzere üçüncü bir Tüketicinin kişisel bilgileri ile.
Hizmet Web Sitesini ifade eder.
Servis Sağlayıcı, verileri Şirket adına işleyen gerçek veya tüzel kişi anlamına gelir. Hizmeti kolaylaştırmak, Hizmeti Şirket adına sağlamak, Hizmetle ilgili hizmetleri gerçekleştirmek veya Hizmetin nasıl kullanıldığını analiz etmede Şirkete yardımcı olmak için Şirket tarafından istihdam edilen üçüncü taraf şirketleri veya bireyleri ifade eder. GDPR’nin amacı için Servis Sağlayıcılar Veri İşlemcileri olarak kabul edilir.
Kullanım Verileri, Hizmetin kullanımıyla veya Hizmet altyapısının kendisinden (örneğin, sayfa ziyaretinin süresi) oluşturulan otomatik olarak toplanan verileri ifade eder.
Siz, Hizmete erişen veya Hizmeti kullanan kişiyi veya söz konusu bireyin Hizmete eriştiği veya Hizmeti kullandığı adına geçerli olan şirketi veya diğer tüzel kişiyi kastediyorsunuz.GDPR (Genel Veri Koruma Yönetmeliği) kapsamında, Hizmeti kullanan birey olduğunuz gibi Veri Konusu veya Kullanıcı olarak da anılabilirsiniz.
Kişisel Verilerinizi Toplama ve Kullanma
Toplanan Veri Türleri
Kişisel Veriler

Hizmetimizi kullanırken, Sizinle iletişim kurmak veya Sizi tanımlamak için kullanılabilecek bazı kişisel bilgileri Bize sağlamanızı isteyebiliriz. Kişisel bilgiler içerebilir, ancak bunlarla sınırlı değildir :

E-posta adresi
Adı ve soyadı
Telefon numarası
Adres, Eyalet, İl, POSTA / Posta kodu, Şehir
Kullanım Verileri
Kullanım Verileri

Hizmeti kullanırken Kullanım Verileri otomatik olarak toplanır.

Kullanım Verileri, Cihazınızın İnternet Protokolü adresi (ör. IP adresi), tarayıcı türü, tarayıcı sürümü, ziyaret ettiğiniz Hizmetimizin sayfaları, ziyaretinizin saati ve tarihi, bu sayfalarda geçirilen süre, benzersiz cihaz tanımlayıcıları ve diğer tanılama verileri gibi bilgileri içerebilir.

Üzerinden bir mobil cihaz veya Hizmet eriştiğinizde, otomatik olarak belirli bilgileri toplamak, dahil olabiliriz, ama değil, kullandığınız mobil cihaz türü, mobil cihaz, mobil cihaz eşsiz KİMLİĞİ, IP adresi, mobil işletim sistemi, kullandığınız mobil İnternet tarayıcısı türü, benzersiz cihaz tanımlayıcıları ve diğer tanılama veri sınırlı.

Ayrıca, Hizmetimizi her ziyaret ettiğinizde veya Hizmete bir mobil cihaz aracılığıyla veya mobil cihaz aracılığıyla eriştiğinizde tarayıcınızın gönderdiği bilgileri de toplayabiliriz.

İzleme Teknolojileri ve Çerezler

Hizmetimizdeki etkinliği izlemek ve belirli bilgileri depolamak için Çerezler ve benzeri izleme teknolojileri kullanıyoruz. Kullanılan izleme teknolojileri, bilgi toplamak ve izlemek ve Hizmetimizi geliştirmek ve analiz etmek için işaretçiler, etiketler ve komut dosyalarıdır. Kullandığımız teknolojiler şunları içerebilir:

Çerezler veya Tarayıcı Çerezleri. Çerez, Cihazınıza yerleştirilen küçük bir dosyadır. Tüm Çerezleri engelleyecek veya Çerez gönderildiğinde bunu size bildirecek şekilde talimat. Ancak, Çerezleri kabul etmiyorsanız, Hizmetimizin bazı bölümlerini kullanamayabilirsiniz. Tarayıcı ayarlarınızı Çerezleri reddedecek şekilde ayarlamadığınız sürece Hizmetimiz Çerezleri kullanabilir.
Ağ İşaretleri. Hizmet ve e-postalar bizim bazı bölümleri Şirket, örneğin, (örneğin) diğer web sitesi ile ilgili istatistikler için bu sayfaları ziyaret etmek ya da bir e-posta açtı ve, belirli bir bölümün popülaritesi kayıt sistemi ve sunucu bütünlüğü doğrulanıyor eden kullanıcıları saymak için izin veren bir web işaretleri (aynı zamanda net gıf’ler, piksel etiketleri ve tek piksellik gif olarak adlandırılır) olarak bilinen küçük elektronik dosyalar içerebilir.

Çerezler “Kalıcı” veya “Oturum” Çerezleri olabilir. Çevrimdışı olduğunuzda Kalıcı Çerezler kişisel bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda kalırken, web tarayıcınızı kapatır kapatmaz Oturum Çerezleri silinir.

Aşağıda belirtilen amaçlar için hem Oturum Çerezleri hem de Kalıcı Çerezler kullanıyoruz:

Gerekli / Gerekli CookiesType: Session CookiesAdministered by: UsPurpose: Bu Çerezler, Web Sitesi aracılığıyla size sunulan hizmetleri sağlamak ve bazı özelliklerini kullanabilmeniz için gereklidir. Kullanıcıların kimlik doğrulaması için Kullanıcı hesapları ve sahte kullanımı önlemek yardımcı olur. Bu Çerezler olmadan, istediğiniz hizmetler sağlanamaz ve bu Çerezleri yalnızca Size bu hizmetleri sağlamak için kullanırız.
Çerez Politikası / Bildirim Kabulü CookiesType: Persistent CookiesAdministered by: UsPurpose: Bu Çerezler, kullanıcıların Web Sitesinde çerez kullanımını kabul edip etmediklerini belirler.
İşlevsellik CookiesType: Persistent CookiesAdministered by: UsPurpose: Bu Çerezler, Web Sitesini kullandığınızda giriş bilgilerinizi veya dil tercihinizi hatırlamak gibi yaptığınız seçimleri hatırlamamıza olanak tanır. Bu Çerezlerin amacı size daha kişisel bir deneyim sunmak ve Web Sitesini her kullandığınızda tercihlerinizi yeniden girmek zorunda kalmamanızı sağlamaktır.
İzleme ve Performans CookiesType: Persistent CookiesAdministered by: Third-PartiesPurpose: Bu Çerezler, Web Sitesine giden trafik ve kullanıcıların Web Sitesini nasıl kullandığı hakkındaki bilgileri izlemek için kullanılır. Bu Çerezler aracılığıyla toplanan bilgiler sizi doğrudan veya dolaylı olarak bireysel ziyaretçi olarak tanımlayabilir. Bunun nedeni, toplanan bilgilerin genellikle Web Sitesine erişmek için kullandığınız cihazla ilişkili takma ad tanımlayıcısına bağlı olmasıdır. Bu Çerezleri, kullanıcılarımızın bunlara nasıl tepki verdiğini görmek için Web Sitesinin yeni sayfalarını, özelliklerini veya yeni işlevlerini test etmek için de kullanabiliriz.

Kullandığımız çerezler ve çerezlerle ilgili tercihleriniz hakkında daha fazla bilgi için lütfen Çerez Politikamızı veya Gizlilik Politikamızın Çerezler bölümünü ziyaret edin.

Kişisel Verilerinizin Kullanımı

Şirket Kişisel Verileri aşağıdaki amaçlarla kullanabilir:

Hizmetimizin kullanımını izlemek de dahil olmak üzere Hizmetimizi sağlamak ve sürdürmek.
Hesabınızı yönetmek için: Hizmet kullanıcısı olarak kaydınızı yönetmek için kullanılır. Sağladığınız Kişisel Veriler, kayıtlı bir kullanıcı olarak Size sunulan Hizmetin farklı işlevlerine erişmenizi sağlayabilir.
Bir sözleşmenin yerine getirilmesi için: satın aldığınız ürün, ürün veya hizmetlere ilişkin satın alma sözleşmesinin veya Hizmet aracılığıyla Bizimle yapılan başka bir sözleşmenin geliştirilmesi, uygunluğu ve taahhüt edilmesi.